public

Loading...

Materials docents a Atenea

created using 2015 Resolution template
published by BibliotecaFME

Loading
CAMPUS VIRTUAL UPC
MATERIALS DOCENTS
Drets d'autor dels materials docents del Campus Virtual de la UPC
Llei de propietat intel·lectual (Real Decreto Legislativo 1/1996)
Materials de pròpia autoria, sense cessió dels drets d'explotació
Materials amb autorització del titular dels drets d'explotació, directament o amb llicència copyleft
Recursos de la Biblioteca Digital de la UPC si ho permeten les llicències
OBRES COMPLETES
Materials que s'hagin pagat una llicència a l'entitat gestora dels drets
Materials amb acords específics previs d'explotació
Enllaços web a materials ubicats a internet
Disposicions legals o reglamentàries (p. ex. DOCE, BOE ) i les traduccions oficials
Resolucions d'òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics i traduccions oficials
Obres de domini public. S'han extingit els drets d'explotació. Defunció abans del 7/12/1987 80 anys. Defunció després 7/12/1987 70 anys
Es poden dipositar els següents materials/obres senceres al Campus Virtual Atenea
FRAGMENTS D'OBRES
El dret d'il·lustració permet la reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d'obres o d'imatges/fotografies, sense autorització del corresponent titular dels drets, sota unes condicions concretes
Il·lustració de les activitats educatives o d'investigació científica, sense cap finalitat comercial
Dret limitat al professorat d'educació reglada impartida als centres integrats al sistema educatiu espanyol i al personal d'universitats i organismes públics d'investigació en les seves funcions de recerca científica
Llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades (només si la universitat o centre d'investigació ha abonat una compensació econòmica obligada, s'autoritza l'ús un 10% de l'obra, capítol de llibre o article de revista)
Compilacions o agrupacions de fragments o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu
Inclusió del nom de l'autor i de la font original
Partitura musical i obra d’un sol ús
Dret d'il·lustració amb fins educatius o de recerca
Més informació al portal PUBLICA: http://publica.upc.edu/ca/copyright/atenea