public

CV 09/2015 Seija Kiiskilä

created using Infographic Resume template
published by seija.kiiskila

Loading...
Loading

[email protected]

@seijakii

0404 112 554

seija kiiskilä

Pillilamenkuja 9, 40270 Palokka

futuresgarden.fi

seija kiiskila

Seija Kiiskilä

Yrittäjä, Futures Designer

Koulutus

OULUN YLIOPISTO

TURUN YLIOPISTO

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA

Tulevaisuuden tutkimus, perusopinnot

International Operations, työelämätutor, projekti- ja prosessivalmennus, fasilitointi ja työpajamenetelmät, myynti ja markkinointi, arviointi, tuotekehitys

1982 - 1988

2012-2013

1993-

FM, Biologian koulutusohjelma

Työkokemus

FUTURES GARDEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

OULUN YLIOPISTO

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ

SUUNNITTELIJA, OHJAAJA, AMANUENSSI

09/2013 alkaen

2003-2013

1988-2003

YRITTÄJÄ

varautuminen tulevaisuuteen, ennakointi

fasilitointi, valmennus

Keski-suomen alueellisen ennakointi prosessin rakentaminen ja koordinointi

Maakunnallisen oppimis- ja innovaatioverkoston asiantuntijatehtävät

Ura- ja rekrytointipalvelut, perustaminen, kehittäminen, ohjaus, mentorointi

Harjoittelun koordinointi ja kehittäminen sekä kotimaassa että kansainvälisesti

prosessien kehittäminen, hankepalvelut

visualisointi

Kansainvälisen harjoittelun kehittämistehtävät

Opinto-ohjaus

HANSA INDUSTRIAL INSURANCE, Lontoo

AVUSTAJA

1994, 6kk

Avustaja asiakasuhteiden ylläpidossa

Markkinointitilaisuudet, toimistotehtävät

Projektihallinta, hankesuunnittelu

Taidot

Yhteisölliset työkalut ja sosiaalinen media

Tilaisuuksien tuottaminen ja toteuttaminen

Tulevaisuustyöskentely, ennakointi

Fasilitointi, työpajatyöskentelyn ohjaus

Prosessien kehittäminen

Visualisointi ja raportointi

Verkostojen rakentaminen ja johtaminen

Innovointi ja ideointi

Aluekehittäminen

Arviointi

seudulliset osaamis- ja työllisyysohjelmat

hankkeiden itsearviointi ja ulkoinen arviointi

satojen eri kokoisten työryhmien ja verkostojen työskentelyn ohjaus osallistavilla menetelmillä

kymmeniä GOPP-hankesuunnittelupajoja, eri tehtäviä projekteissa 20 vuotta

Keski-Suomen alueellinen ennakointiprosessi, rakentaminen ja koordinointi

satoja kokouksia, työapjoja, seminaareja organisaatiotasolta valtakunnallisiin

kymmeniä tulevaisuustyöpajoja

kymmeniä ennakoivan työotteen työpajoja

Keski-Suomen alueellinen ennakointiverkosto

eri alustojen aktiivinen käyttäjä, yhteisövalmentaja

esimerikkejä infograafeista pinterestissä http://bit.ly/FGpinterest

JA ESIMERKKEJÄ NIISTÄ

Vahvuudet

Tiimi- ja verkostopelaaja

Vuorovaikutteinen osallistaja

Hyvä organisoija

Rohkea kokeilija

arvostaen - innostaen- kiteyttäen - osallistaen

Toimintatapa