public

SloCF 2014

created using Minimalistic Report template
published by bercium

Loading...
Loading

2014

SLOVENSKE CROWDFUNDING KAMPANJE

smo iskali

uspešno zbrali

1.519.498 €

755.805 €

479

NAGRAD

smo  pripravili  v  zameno

19.320

LJUDI

je podprlo naše kampanje

23%

Zagnali smo         kampanj

neuspešnih kampanj

uspešno zakljucenih

13

46

Kickstarter

IndieGoGo

45%

9%

12

10

3

34

59

MALA PODJETJA

DIZAJN

IGRE

MODA

FOTOGRAFIJA

Aktivni smo bili v 16 kategorijah

TEHNOLOGIJA

FILM

ZDRAVJE

UMETNOST

ZIVALI

HRANA

OKOLJE

SKUPNOST

ZALOZNIŠTVO

MUZIKA

IZOBRAZEVANJE

Uspešni

Neuspešni

2012

Rast po letih

JAN   FEB   MAR   APR   MAJ   JUN   JUL   AUG   SEP   OKT   NOV   DEC

Kampanje po mesecih v 2014

2011

2014

2013

Uspešni

Neuspešni

Uspešni

Neuspešni

Nosilci kampanj po Sloveniji

Spol - podjetje

Uspešni

Neuspešni

Najuspešnejša kampanja

Najvecje presenecenje

396.510 €

5052 %

GOAT MUG

ZEN EGG

zbranih sredstev od 10.617 donatorjev

vec so zbrali kot so si zastavili

Now that we have covered some of the key concepts of minimalism let us review a report which utilizes these technique as well as some others.

V statistiko so všteti vsi projekti, ki so pričeli svojo kampanjo v letu 2014, tudi če so jo zaključili šele v letu 2015. IndieGoGo projekti so označeni za uspešne le če so dosegli ali presegli zastavljen cilj.

ŽIGA BERCE

[email protected]

www.crowdfundingrss.com

Seznam vseh kampanj:  bit.ly/slocf