public

Loading...

Ellefu staðreyndir um RÚV

created using Presenta Board template
published by Ingólfur Bjarni Sigfússon

Loading

11 staðreyndir

um

Þróun afnotagjaldsins og útvarpsgjaldsins að raunvirði m.v. nóv 2014

2007

2015

Framlag til RÚV á verðlagi nóvember 2014

3.479

4.293

Munurinn á framlaginu 2007 (stofnun RÚV ohf) og 2018: 630 milljóna lækkun

30%

þeirra sem tóku afstöðu í skoðanakönnun Capacent

Frá 2008 hefur stöðugildum  fastráðinna starfsmanna fækkað úr 340 í 240

85%

fækkun

vilja að RÚV fái útvarpsgjaldið óskert og að stjórnvöld ráðstafi ekki hluta þess annað.

Skuldavandi RÚV er ekki nýtilkominn, hann hefur orðið til á löngum tíma og er að mestu fólginn í gömlum lífeyrisskuldbindingum (65% skulda).

Með sölu eigna svo sem lóðar og hugsanlega Útvarpshússins gerir stjórn RÚV ráð fyrir að skuldirnar verði greiddar niður að miklu leyti.

Útvarpsgjaldið er mjög svipað að krónutölu á hvern einstakling og þekkist annars staðar á Norðurlöndum þrátt fyrir að Ísland sé mun minna og færri greiði gjaldið.

Útvarpsgjaldið er lægra á Íslandi en á Bretlandseyjum og í Noregi

Body Text: Double click to edit

Gangi lækkun útvarpsgjaldsins eftir, blasir við stórfelld breyting á hlutverki, þjónustu og starfsemi Ríkisútvarpsins með stórtækari niðurskurðaraðgerðum en áður hafi sést. Augljóst má vera að sú þjónusta sem Ríkisútvarpið veitir tekur stakkaskiptum við þessa breytingu með samdrætti á öllum sviðum.

Stjórn RÚV er skipuð fulltrúum allra flokka á Alþingi og er sammála um stöðuna:

Hvorki er þörf á að hækka útvarpsgjaldið frá því sem nú er, né veita sérstök fjárframlög til RÚV. Það nægir að hafa útvarpsgjaldið óbreytt.