public

Loading...

URM 2014 pristatymas

created using World Startup Report template
published by Information share

Loading

URM 2014

Kontaktai dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose (susitikimai, vizitai, konsultacijos)

Užmegzti diplomatiniai santykiai su Liberija, Nigeriu, Siera Leone, Togu, Fidži, Kiribačiu (Lietuva užmezgusi diplomatinius santykius su 180 valstybių)

Highest number of tech IPOs in SE Asia

15 proc. > išvažiuojamųjų misijų (35 misijos)

21 proc. > aptarnauta lietuvių išvažiuojamųjų misijų metu

0,2 proc. > surinkta konsulinio mokesčio (58,36 mln. Lt.)

Konsulinė pagalba: arčiau, efektyviau, daugiau

Sutartis su Korėjos Respubllika dėl abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo ir keitimo

Išorės paslaugų tiekėjų tinklo plėtra suteiks galimybę daugiau užsienio piliečių kreiptis dėl Šengeno vizos gavimo

Su tarptautinės atrankos laimėtoja įmone „VFS Global“ gruodžio 17d. pasirašyti susitarimai dėl vizų centrų steigimo Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Kinijoje ir Turkijoje. (Nuo 2013 m. sėkmingai veikia vizų centrai Rusijoje (16 centrų) ir Ukrainoje (13 centrų)

Pirminė konsulinė pagalba nelaimės atveju

+370 70652444 (Visą parą)

@Keliauk_URM

http://keliauk.urm.lt/

Išplėstas Lietuvos diplomatinis atstovavimas

Priimtas sprendimas steigti atstovybę PAR. Paskirti nereziduojantys ambasadoriai  Naujajai Zelandijai, Senegalo Respublikai, Nepalo Federacinei Demokratinei Respublikai, Etiopijos Federacinei Demokratinei Respublikai, Irano Islamo Respublikai, Turkmėnistanui. Plečiamas garbės konsulų tinklas:  JAV, PAR, Indijoje, Mongolijoje, Salvadore, Tailande.

STARTUP MAMAK

PROJECT RENAISSANCE

STARTUP MALAYSIA.ORG

TeAM

STARTUP PENANG/TE4P

Stiprinome partnerystės ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis  

Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų  ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų susitikimas(atstovai iš 30 šalių)

Kartu su partneriais įgyvendinti 223 projektai

"Globalios Lietuvos" programos finansavimas nuo 2012 m. padidintas  beveik 4 mln. litų.

Globalios Lietuvos apdovanojimai

Pasaulio Lietuvių ekonomikos forumas

Migruojantys paukščiai

Sugrįžimai

LT Big Brother

Kartu su partneriais įgyvendiname ir aktyviai remiame

Stiprinome komunikacinius gebėjimus surengtas seminaras užsienio lietuvių organizacijų žiniasklaidos atstovams (38 krašto bendruomenės atstovai iš 30 valstybių)

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas

Tapatybė.lt

LOCAL COMPETITIVE ADVANTAGES

LOCAL COMPETITIVE DISADVANTAGES

Padėjome Lietuvos verslui užsienyje, garsinome Lietuvos investicinį patrauklumą   

Patvirtintos Ekonominės diplomatijos prioritetinės kryptys  -  27 valstybės

susitikimų su užsienyje veikiančiomis asocijuotomis verslo organizacijomis

susitikimų su verslo kompanijomis ir potencialiais investuotojais

verslo misijos, parodos ir mugės

330

717

167

verslo galimybių Lietuvoje pristatymai

74

920

kontaktų su Lietuvos verslo įmonėmis (diplomatų - ekonomistų ir komercijos atašė susitikimai)

Pasaulio Lietuvių ekonomikos forumas

Baigtos laisvosios prekybos derybos su Kanada, Singapūru, Ekvadoru ir Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija (ECOWAS).

Tęsiamos derybos dėl laisvosios prekybos sutarčių su JAV, Japonija, Vietnammu, Tailandu, Malaizija, Lotynų Amerikos šalimis (Mercosur regionu), taip pat su Maroku bei  kai kuriais subsacharinės Afrikos regionais.

Lietuva pirmą kartą pakviesta ir dalyvavo EBPO ministrų tarybos susitikime (2015 m. tikimasi gauti kvietimą pradėti derybas dėl narystės)

Kartu su ES partneriais

2014 m. gegužės 6-7d.

Aktyviai rėmėme ir organizavome

Sukurtas geras politinis pagrindas ekonominiam dialogui su Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos, Rytų Azijos valstybėmis (Omanas, Jungtinių Arabų Emyratai, Marokas, Jordanija, Japonija, Korėjos Respublika)

Pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Mongolijos

MITA, Lietuvos Pramonininkų konfederacija, LITMEA, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, Investuotojų forumas

Kartu su partneriais

Išskirtinio susitelkimo ir veikimo metai ginant valstybės ir piliečių interesus

Už Ukrainos ir mūsų saugumą

Humanitarinė pagalba

Dvišalė ir daugiašalė parama   

Iš URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos

10 projektų  

institucinių gebėjimų stiprinimas, parama pilietinei visuomenei, eurointegraciniams procesams

Deleguoti ekspertai

ESBO, EUBAM, EUAM, UA Ministrų kabinetas

Kartu su PL ir DE Dvynių projektas - stiprinti kelių transporto saugos standartus

1,06 mln. Lt

Sužeistųjų gydymas ir reabilitacija

944,6 tūkst. Lt ⃰    

Parama nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems vaikams

Įnašai ESBO Specialiajai stebėjimo ir JT Žmogaus teisių stebėjimo misijoms Ukrainoje 

Kartu su NL ir DE Dvynių projektas - žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai

#UnitedForUkraine

Dvynių ir kiti techninės paramos projektai

Kartu su UK, DK ir BE projektas - tobulinti maisto saugos kontrolės sistemą

Kartu su FR, DE ir PL projektas - pagalba Ukrainai reformuojant teisingumo sistemą

Įnašas JT Pabėgėlių agentūrai - pagalba perkeltiems ar netekusiems gyvenamosios vietos Ukrainos žmonėms

⃰ be pilietinės visuomenės surinktos paramos

Humanitarinė pagalba

Daugiašalė   pagalba

Kartu su partneriais, Lietuva remia Ukrainos valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą, smerkia Rusijos agresiją

JT Saugumo Taryboje Lietuva ragino Rusiją nutraukti karą prieš Ukrainą

ES Užsienio reikalų ministrų susitikimas Briuselyje

Lietuva į ST darbotvarkę įtraukė padėties Kryme ir Ukrainoje klausimus

Surengti Lietuvos iniciatyva. Ukrainos klausimas JT ST aptartas jau 26 kartus

Vasario 28 d.

8 posėdžiai

Dėmesys žmogaus teisių pažeidimams Rusijos okupuotame Kryme

Lietuva surengė neformalią ST narių diskusiją su Krymo totorių atstovu ir Krymo žurnaliste, gruodį – apskrito stalo diskusiją su Ukrainos nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Krizės sureguliavimas Ukrainoje  

Lietuva buvo viena iš JT Generalinės Asamblėjos priimtos rezoliucijos dėl Ukrainos teritorinio vientisumo bendraautorių.

Šiaurės, Baltijos ir Višegrado valstybių užsienio reikalų ministrai ir viceministrai griežtai pasmerkė agresiją, nukreiptą prieš Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą

ESBO žmogaus teisių renginyje Lietuva inicijavo diskusiją apie manipuliavimą žiniasklaida ir propagandą agresijos prieš Ukrainą kontekste

Gynybos, energetinio saugumo, transatlantinių ryšių ir eurointegracijos  stiprinimas

NATO valstybių vadovų susitikimas Velse. Papildomos saugumo priemonės Baltijos regionui

Nuspręsta: gynybos planai bus nuolat atnaujinami, atsižvelgiant į naujai kylančias grėsmes; Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse įkurti NATO vadavietes

JAV Viceprezidento J. Biden vizitas Lietuvoje

Atvyko 17 JAV Kongreso narių

Lietuvos energetinio saugumo prioritetai ir interesai įtvirtinti ES darbotvarkėje

Nuo 2015 m. Lietuvos atstovybė vykdys NATO kontaktinės ambasados Ukrainoje funkcijas

Vienos didžiausių Baltijos šalyse NATO Sausumos pajėgų karinės pratybos „Kardo kirtis“, „Geležinis kardas 2014“

Geopolitinės situacijos pokyčius ir mūsų reiškiamą susirūpinimą dėl saugumo situacijos regione NATO šalys supranta vis geriau ir vieningiau

ESPO, Aarhus konvencija, Tatena/BSK

Pasiekėme, kad Lietuvos susirūpinimas dėl branduolinės saugos ir aplinkosaugos grėsmių artimoje kaimynystėje būtų suprastas ir paremtas tarptautiniu mastu

Branduolinio saugumo viršūnių susitikimas Hagoje

Parengta pažangos ataskaita, atspindinti Lietuvos veiksmus branduolinio saugumo srityje

Išnaudota Lietuvos pirmininkavimo ES metu sukaupta patirtis

Įgyvendintas pirmasis URM ES Dvynių projektas

Stiprinome bendradarbiavimą su NVO: su partneriais organizuoti 25 renginiai ES darbotvarkės klausimais

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas

Pasirengimas Euro įvedimui

Strateginis požiūris į  informacinį saugumą

URM įkurta Strateginės komunikacijos darbo grupė

Informacinio saugumo klausimas keliamas dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose

Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis stiprinant strateginės komunikacijos gebėjimus ir infrastruktūrą

Svarbu stiprinti kovą su propaganda ES lygiu

Svarbu stiprinti priemones kovai su propaganda, ypatingą dėmesį skiriant trečiųjų šalių piliečių informavimui, ES piliečių gebėjimų kritiškai vertinti gaunamą informaciją ugdymui, kurti alternatyvias informavimo priemones rusakalbiams ES piliečiams

Lietuva - aktyvi globalios politikos dalyvė

Lietuvos iniciatyva priimtas dokumentas, įtvirtinantis ES, kaip strateginės JT partnerės, statusas

Dar labiau stiprinamas ES ir JT bendradarbiavimas tarpininkavimo, krizių valdymo, humanitarinėje ir teisės viršenybės srityse

Pirmininkavimas sankcijų Centrinei Afrikos Respublikai ir Jemenui komitetams

Lietuva rengia viešus komiteto veiklos pristatymus, komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti regiono valstybes.

Humanitarinės teisės pažeidimų, smurto prieš moteris, vaikus klausimų kėlimas

ypač Sirijoje, Sudane, Pietų Sudane, Libijoje

2015 m. gegužę Lietuva antrą kartą pirmininkaus JT Saugumo Tarybai.

Civilių apsauga ir teisės viršenybės užtikrinimas konfliktų zonose

Pirmininkavimas Kovos su terorizmu komitetui

pirmininkaudama Lietuva didžiausią dėmesį skyrė atsakui į augančias grėsmes, užsienio kovotojų-teroristų,  smurtinio radikalizmo, grobimų dėl išpirkos klausimams

ST priėmė Lietuvos suderėtą rezoliuciją dėl ES misijos Bosnijoje ir Hercegovinoje „ALTHEA” mandato pratęsimo

Lietuva deryboms vadovavo kaip Kontaktinės grupės dėl Bosnijos ir Hercegovinos pirmininkė

Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių pastangomis Jungtinėse Tautose atkreiptas dėmesys į Rusijos manipuliavimą istorija

JT Saugumo Taryba

Lietuvos vardo žinomumo pasaulyje didinimas  

125

Lietuvą pristatantys projektai ir iniciatyvos užsienyje

10

Įgyvendinta Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir įamžinimo projektų

E-diplomatijos žemėlapis

Lietuviško džiazo dienos Prahoje

Projektas - Diplomatinis Kaunas

20

Užsienio žurnalistų grupių vizitų Lietuvoje (Kinija, Turkija, Italija, Danija, Nyderlandai, Baltarusija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Japonija ir kt.)

Minėjimo reginiai Lietuvos DA Japonijoje, Čikagoje, Kaliningrade, Estijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Italijoje, Indijoje, Prancūzijoje (UNESCO), Belgijoje, Armėnijoje, Sovetske, Seinuose, Valensijoje.

Atviri inovacijoms

Atnaujinta 40 DA svetainių

Times Of India

Standaard.be

Focus.de

Financial Times

Die Zeit

Danijos TV2

Turkijos nacionalinė TV TRT

Turkijos nauienų agentūra Anadolu

Kinijos Dazhong News Group

Kinijos Shandong Television Station

Kroatijos savaitraštis Globus

Kroatijos nacionalinis transliuotojas