public

e-llibres

created using Create Your Own Report template
published by bibliotecaetseib.upc

Loading...
Loading

LLIBRES ELECTRÒNICS A LES BIBLIOTEQUES DE LA UPC

12.000 llibres al teu abast

Com els trobo?

http://cataleg.upc.edu/

http://upcommons.upc.edu/llibres/

Guia docent

Llibres d'edicions UPC

Llibres en obert

Llibres especialitzats

El dipòsit Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la UPC

Al catàleg trobareu tots els llibres en format digital disponibles a la UPC, tant els editats per la pròpia universitat com els d'altres editorials

Universitat Politècnica de Catalunya Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius