public

Infografia Atur registrat -SPM - Maig 2017

created using Candidate Survey Results template
published by Riera de Caldes

Loading...
Loading

Atur SPM

Maig 2017

Observatori Socioeconòmic

1 mes

STA PERPÈTUA

Evolució de l'atur

atur

1 any

CATALUNYA

2,3%

3,8%

11,7%

12,9%

Variació de l'atur

atur

Atur registrat

1.504 persones

registrat

- 1 mes

35 persones

- 1 any

199 persones

Perfil atur

atur

<30 30 a 44 >44  

NIVELL FORMATIU

Universitaris Post Secundaris no universitaris Estudis secundaris Estudis primaris

612

892

TEMPS D'ATUR

- 1 any

1- 2 anys

+ 2  anys

Durada

Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació  anter.  

Taxa d'atur registral

Província Barcelona

Catalunya

Riera de Caldes

40,7%

59,3 %

Var. 1 mes

21,4 % 2,6% 8,2% 0,8 % 7,8%  

GRUP D'OCUPACIÓ

Sta Perpètua de Mogoda

Var. 1 mes

EDAT

SECTOR D'ACTIVITAT

Var. 1 mes

4,3 % 5,9 % 3,1 % 0,9 % 

Vallès Occidental

4,5% 4,8% 0,1%

atur

Observatori de la Riera de Caldes 2017

Amb el suport de: