public

Memòria 2r tri 16/17

created using Minimalistic Report template
published by bib mp

Loading...
Loading

MEMÒRIA GEN - ABR 2017

La biblioteca ha estat oberta un total de 65 dies, dels quals ha prestat tots els serveis bibliotecaris matí i tarda a 52.

7610 Usuaris

Obertura i servei

Aquest primer trimestre hem atès 94 peticions d'informació per part dels nostres usuaris. Veiem un gran augment en aquest servei en part per la gran difusió que hem fet d'ell aquest any, però també provocat per la possibilitat de contacte que hem habilitat al nostre lloc web.

Peticions d'informació

117 usuaris al dia

Hem prestat un total de

Préstec

Literatura juvenil : 56

Matèries / Coneixements : 48

Literatura adults : 36

Altres materials : 9

Aquest primer trimestre hem realitzat 29 activitats relacionades amb la lectura o la competència informacional.

Activitats

Font:

2,16 activitats setmanals

2,29 documents cada dia

Més informació:

149

documents