public

Memòria 1r tri 16/17

created using Minimalistic Report template
published by bib mp

Loading...
Loading

MEMÒRIA SET - DES 2016

Tendència creixent en número de visites

La biblioteca ha estat oberta un total de 67 dies, dels quals ha prestat tots els serveis bibliotecaris matí i tarda a 52.

7236 Usuaris

Obertura i servei

Aquest primer trimestre hem atès 94 peticions d'informació per part dels nostres usuaris. Veiem un gran augment en aquest servei en part per la gran difusió que hem fet d'ell aquest any, però també provocat per la possibilitat de contacte que hem habilitat al nostre lloc web.

Peticions d'informació

Préstec

Literatura juvenil : 106

Matèries / Coneixements : 71

Literatura adults : 25

Altres materials : 7

Aquest primer trimestre hem realitzat

Activitats

Font:

2,16 activitats setmanals

2,46 documents cada dia

Més informació:

activitats relacionades amb la lectura o la competència informacional.

28

Hem prestat un total de

documents

209