public

Loading...

Jornades XCB 2017 Jardiners

created using Education Basic template
published by 4teso

Loading

JARDINERS SENSE EMBUTS

Des de fa 2 anys, compartim el Parc de Les Planes amb els malalts del Centre de Salut Mental Benito Menni. Ara ha arribat l'hora de fer un pas endavant ... I si els alumnes de 3r ESO apadrinen el parc ? Per què convé a l'institut  l'apadrinament del Parc de Les Planes?

OBJECTIUS D'APRENENTAGE

Quina és la importància del parc en el nostre entorn ?

Quines feines són necessàries per al manteniment del parc ?

Quina és la relació amb els usuaris del Centre de Salut Benito Menni ?

Quins són els usos del parc ?

COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT

1 hora de reunió de GI/setmana

-Conversa pautada -escoltem les idees i les opinions del grup de professors, -Donem solucions als problemes que van sortint -ens animen els uns al altres

1. Producte final i pregunta - guia

2. Objectius d'aprenentatge

3. Programació de criteris i indicadors d'avaluació

4.Anàlisi del grup

5. Rol del professor / a

6. Formació de l'alumnat

7. Documentació de treball

PROTAGONISME ALUMNAT

Construcció guiada del coneixement

La conversa els porta a decidir

24

1) No, però...

2) Sí, però...

3) Sí, i, a més a més...

Design Thinking

Grups d'experts

Grups base de treball cooperatiu

Aprenentatge servei

AVALUACIÓ

FORMATIVA

INICIAL-FINAL

GRUP

CARPETA

D'APRENENTAGE

INDIVIDUAL

AUTO-AVALUACIÓ

CO-AVALUACIÓ

RÚBRIQUES

CARPETES D'APRENENTATGE

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

GRUPS DE 3 ALUMNES SEGONS EL SEU PERFIL DE INTERESSOS I DE CARÀCTER

Els membres dels grups tenen perfils psicològics complementàris segons el test Myers-Briggs.

PROJECCIÓ DEL PROJECTE

REFLEXIONS

EL VINCLE AMB ELS MALALTS HA ESTAT BAIX, EL COMPROMÍS AMB EL PROJECTE TAMBÉ

EL PARC I TOTES LES SEVES VIRTUTS HA FOCALITZAT TOTA LA NOSTRA ATENCIÓ EN EL #treballperprojectes

NO HEM TRET ENCARA TOT EL PROFIT AL REPTE DE L'APADRINAMENT: EL GRUP NECESSITAVA D'UNA FASE PRIMERA DE TASQUES PREPARATÒRIES

HEM ACONSEGUIT EL PRINCIPAL OBJECTIU: REFORMULAR EL PROJECTE "un servei comunitari amb metodologia de treball per projectes"

el treball per projectes genera incertesa en grups homogenis d'adaptació curricular o grups amb concentració de nouvinguts atesos en Aula Acollida

els alumnes han de fer el projecte seu: o aprenentatge per problemes triats per ells, o aprenentatge per tasques reals que els posin contra les cordes