public

Loading...

Infografia Atur registrat -SPM - Febrer 2017

created using Candidate Survey Results template
published by Riera de Caldes

Loading

Atur SPM

Febrer  2017

Observatori Socioeconòmic

1 mes

STA PERPÈTUA

Evolució de l'atur

atur

1 any

CATALUNYA

2,4%

0,3%

11,6%

11,3%

Variació de l'atur

atur

Atur registrat

1.655 persones

registrat

1 mes

38 persones

1 any

217 persones

Perfil atur

atur

<30 30 a 44 >44  

NIVELL FORMATIU

Universitaris Post Secundaris no universitaris Estudis secundaris Estudis primaris

699

956

TEMPS D'ATUR

- 1 any

1- 2 anys

+ 2  anys

Durada

Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació  anter.  

Taxa d'atur registral

Província Barcelona

Catalunya

Riera de Caldes

42,2%

57,8%

6,1% 1,2% 2,0%

Var. 1 mes

6,7% 3,1% 1,0% 1,3% 13,1%  

GRUP D'OCUPACIÓ

Sta Perpètua de Mogoda

Var. 1 mes

EDAT

SECTOR D'ACTIVITAT

Var. 1 mes

3,8% 4,3% 3,0% 0,4% 

Vallès Occidental

Observatori de la Riera de Caldes 2017

Amb el suport de: