public

Loading...

Wat doet MOM3.0 Tussenheid Inside

created using Company Introduction template
published by Brigit Moonen

Loading

WAT IS

MOM3.0 Tussenheid Inside

WAAR GAAT HET OM

Deze initiatieven richten zich in de wijken op participatie en/of zelfontwikkeling: scholing, werk, armoedebestrijding en leefbaarheid.

MOM3.0 Tussenheid Inside ondersteunt mensen en initiatieven die bijdragen aan samenhang en positieve ontwikkeling in Tilburgse wijken.

HOE WERKT HET

Kennismakings- of intakegesprek

Stap 1

Potentie van het initiatief bekijken

Waar zitten knelpunten

Kan de methodiek een rol spelen in verduurzamende ontwikkeling van het initiatief

Wel of niet samenwerken: zo niet stopt het traject anders naar stap 2

Stap 2

Verlengde intake

Inventarisatie van behoeftes

Waar mogelijk ondersteuning: introducties, hand- en spandiensten (financieel, organisatorisch, bestuurlijk

Voldoende? Afronding

Zo niet: naar stap 3

Stap 3

Ontwikkeltrajecten

Inschakelen deskundigen

Publieke pitches

Stap 4

Netwerkinventarisaties

Verduurzamingsmodel met 6 velden staat centraal

CIMBY: Certainly In My Backyard

Uitgebreide netwerkinventarisatie

Versterken netwerken rondom initiatief

Kritisch meedenken over doel, visie en missie

Ontwikkelen van verduurzamende strategie voor de toekomst

Meer nodig: naar stap 4

Opdracht

Komende drie jaar, vanaf oktober 2015

Per jaar ondersteunen van 75 bewonersinitiatieven, projecten en instellingen

In de zogeheten impulswijken, focus- en aandachtswijken in Tilburg

Missie

Uitgroeien naar een fonds voor verduurzamende ontwikkeling

Werken met en vanuit het verduurzamingsmodel als basis

Versterken van initiatieven en organisaties van participerende burgers

Meer informatie: www.momtilburg.nl/tussenheid of tussenheid.nl/projecten/ mom-3punt0-tussenheid-inside/

Deze infographic is gemaakt door

Gijs Bax 06-44792479 Wiet van Meel 06-53970009