public

Projecte 2.0

created using Presenta Board template
published by Biblioteca Campus Terrassa UPC

Views
2269
Loading

ProJectE 2.0

Selecció de recursos i aplicacions de la web 2.0 classificats en funció de la seva utilitat durant les diferents fases de realització del projecte. Són eines gratuïtes, molt amigables, que a més de minimitzar el temps i l’esforç, afavoreixen la col•laboració i comunicació, la valoració crítica i l’intercanvi de coneixement.

Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

AVANTATGES

INCONVENIENTS

Les dades estan en un ordinador remot. Es depèn de la connexió a internet per sincronitzar les dades. Hi ha moltes eines semblants però amb funcionalitats diferents. No es pot garantir el 100% de la privacitat. Estàs en mans del propietari de l’aplicació.

Es té accés a les dades des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. No cal instal•lar cap programa a l’ordinador. Promou el treball en equip. Fomenta la creativitat. Les aplicacions acostumen a ser molt intuïtives. No tenen cap cost econòmic.

Google Calendar

Netvibes

Els escriptoris virtuals són eines que permeten agrupar les pàgines, serveis i recursos que visitem amb més freqüència en una interfície única. L’escriptori està organitzat a base de pestanyes, on cadascuna és un mòdul prèviament definit per l’usuari.

Tenir a mà allò que usem

Crear/gestionar l'agenda

Planificar ens ajuda a saber quin curs hem de seguir, a assignar recursos i fer-ne un millor ús, a definir objectius, i, en conjunt, a motivar-nos. Existeixen diverses eines, com els calendaris digitals, que ens facilitaran l’administració del projecte i l’organització de la nostra agenda.

Symbaloo

Doodle

Marcar enllaços a internet

Els serveis de gestió de marcadors socials permeten gestionar els nostres recursos favorits, etiquetar-los i compartir-los amb altres usuaris del mateix servei.  

Delicious

Diigo

Planifica't

Übernote

Evernote

Els quaderns electrònics permeten fer anotacions (text, imatges, enllaços web, PDF, etc.), etiquetar-les i compartir-les.

Organitzar les notes

Feedly

Els lectors de RSS permeten subscriure’s a la majoria de fonts d’informació existents a la xarxa. Permeten estar actualitzats de les novetats en els nostres recursos d’informació d’interès (pàgines web, blocs, bases de dades, etc.)

GoogleDrive

Els serveis d’emmagatzematge permeten guardar els arxius personals en el núvol. Els serveis varien en funció de la seva capacitat, privacitat, seguretat de les dades, etc. Permeten compartir arxius amb altres persones.

The Old Reader

Guardar i compartir dades

Subscriure canals RSS

QuiteRSS

SkyDrive

Mega

Bitcasa

Dropbox

Preguntar a altres

Crear mapes conceptuals

Els mapes conceptuals són diagrames que representen paraules, idees, tasques o altres conceptes lligats i disposats radialment al voltant d’una idea clau. Promouen el pensament reflexiu i el relacional i ajuden a establir relacions espacials i a diferenciar entre l’essencial i l’accidental.

Hi ha aplicacions que permeten crear enquestes en línia, recuperar dades  a través del correu electrònic, Facebook o llocs web i obtenir resultats al moment.

SpiderScribe

Google Forms

Mindomo

FreeMind

Mindmeister

Zoomerang

SurveyMonkey

Skype

Existeixen serveis de videoconferència que ofereixen la compartició de pantalla, de documents i la participació en converses que poden ser enregistrades.

Comunicar-se a través de la veu i la imatge

Google Hangouts

Zoom

Les wikis o Intranets també permeten compartir un espai per desenvolupar i gestionar col•laborativament un projecte.

Gestionar col•laborativament un projecte

Teambox

ZohoProjects

PbWorks

Alguns editors de documents en línia són gratuïts i ofereixen determinats espais per guardar els arxius (documents de text, fulls de càlcul, presentacions) i accedir-hi posteriorment des de qualsevol dispositiu.

Zoho Docs

Elaborar conjuntament un document

TitanPad

Existeixen diversos tipus d’eines que possibiliten la creació de presentacions diferents a les habituals: línies de temps interactives, tutorials, diagrames de flux, etc.

Presentar els resultats d’una manera original

Dipity

TimeRime

ShowMe

Gliffy

Les infografies faciliten l’accés a la informació  per mitjà de dibuixos, gràfics, esquemes, estadístiques i representacions.

Infogr.am

Piktochart

Easelly

Thinkfree

Trello

Mendeley

CC Search

Existeixen bancs de dades d'imatges distribuïdes sota llicències Creative Commons que ens indiquen quins usos en podem fer i en quines condicions.

CiteULilke

Els gestors de referències socials permeten emmagatzemar, organitzar i compartir amb altres persones les referències bibliogràfiques d’interès. Permeten generar fàcilment cites i bibliografies en treballs acadèmics.

Veezz!e

Localitzar imatges distribuïdes sota CC

Gestionar referències bibliogràfiques

Sprixi

Zotero

Prezi

Hi ha diversos programes que permeten crear presentacions amb un impacte visual adequat que,combinat amb un bon discurs, afavoreixen una bona defensa del projecte.

Impress

Crear una presentació

Una vegada finalitzat el treball, és important ser capaç d’aprofitar les possibilitats que ens ofereix la xarxa per fer difusió del nostre treball. El primer pas hauria de ser la seva publicació en el dipòsit institucional de la universitat, UPCommons.  Treballs acadèmics UPC allotja els treballs acadèmics elaborats a la UPC (PFC, TFG, TFM, etc.). Una vegada publicat, podem fer la difusió a través de les nombroses plataformes i xarxes socials que permeten compartir el nostre treball.

Fer difusió del nostre treball

Treballs acadèmics UPC