public

V4 Women and Men on parental leave

created using Create Your Own Infographic template
published by V4revue

Loading...
Loading

V4 (Wo)(Men) on Parental Leave

Zůstat doma a pečovat o malé děti je v zemích V4 téměř výlučně záležitostí žen – podíl mužů čerpajících rodičovskou dovolenou nepřevyšuje v žádné ze zemí v regionu 2 %. Proč stále nevidíme vyšší podíl mužů v domácnosti ani dnes, v době „moderních“ otců, kteří se nebojí přebalovat plenky?

Pozn.: Data zachycují zastoupení žen a mužů mezi příjemci/kyněmi rodičovského příspěvku v roce 2014. Definice „rodičovské dovolené“ se v jednotlivých zemích liší, nicméně obecně jde o období, po které je rodiči zaměstnavatelem garantován návrat na původní pracovní pozici a kdy je rodiči státem vyplácen finanční příspěvek. Toto období následuje tzv. mateřskou dovolenou (prvních 24–28 týdnů v období před a po porodu) a je jeho velká část může být čerpána oběma rodiči. V Polsku byla placená rodičovská dovolená zavedena až v roce 2014 a může trvat nejdéle 26 týdnů. Ve zbývajících třech zemích může být čerpána až do 3 let věku dítěte.

Muži a ženy na rodičovské dovolené v zemích V4

Ženy a muži na rodičovské dovolené (v %; data za rok 2014)

Podíl mužů na rodičovské dovolené v letech 2000 – 2014

Data nenaznačují žádný dramatický nárůst počtu a podílu „mužů v domácnosti“, kteří by čerpali rodičovskou dovolenou a pečovali o děti. Jedinou zemí, kde můžeme sledovat mírný nárůst, je Česká republika. V Maďarsku, na Slovensku a v Polsku zůstávají čísla v posledních 15 letech víceméně stále stejná s ojedinělými výkyvy. Polsko zavedlo placenou rodičovskou dovolenou až v roce 2014, proto zde vzhledem k absenci dat z minulých let nelze sledovat dlouhodobější trend.

%

Zdroje dat: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/10543), Český statistický úřad, „Důvody neaktivity a postavení neaktivního obyvatelstva“ (https://www.czso.cz/documents/10180/20552623/310307042.pdf/ea5ce53b-9c92-4279-9cc9-e2890c3c0fba?version=1.0); Maďarsko: Ústřední statistický úřad, ročenky; Polsko – Úřad sociálního zabezpečení, data poskytnuta na vyžádání; Slovensko – Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1050&m_sso=2&m_so=15&ic=62)

Otcovská dovolená a rodičovská dovolená vyhrazená pro otce

Česká republika ani Slovensko nemají nijak vyhrazenu část rodičovské dovolené pro otce a patří tak mezi výjimky, které zaostávají za ostatními členskými státy EU, z nichž většina již přijala nějakou formu rodičovského příspěvku pro otce, a to včetně bývalých států tzv. východního bloku. Maďarsko a Polsko mají zakotven určitý minimální standard, který se postupně rozšiřuje, nicméně k tomu, aby se mohly srovnávat se svými německy mluvícími sousedy, skandinávskými zeměmi a především s Francií, Belgií či Portugalskem, je čeká ještě dlouhá cesta.

Zdroj dat: OECD Family Database (http://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf)

Česká republika

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Země V4

EU 28

žádná

1 týden

2 týdny

žádná

> 10 týdnů

5–10 týdnů

0–5 týdnů

žádná

Belgie (19,3); Francie (28); Lucembursko (26,4); Portugalsko (21,3)

Rakousko (8,7); Chorvatsko (8,7); Finsko (9); Německo (8,7); Švédsko (10)

Bulharsko (2,1); Dánsko (2); Estonsko (2); Řecko (0,4); Itálie (0,2); Lotyšsko (1,4); Litva (4.0); Malta (0,2); Nizozemí (0,4); Rumunsko (1); Slovinsko (2,1); Španělsko (2,1); Spojené království (2)

Kypr; Irsko

Zaměstnanost žen (EU 28)

S přenášením břemena péče o rodinu téměř výhradně na ženy zřejmě souvisí i s relativně nízkou zaměstnaností žen v zemích V4. Ačkoli je situace v tomto regionu lepší než na jihu Evropy, zaostává za všemi ostatními zeměmi. Zaměstnanost žen překračuje 60% hranici pouze v České republice, a to jen těsně.

Source: Eurostat 2014; Female Employment Rates – Ages 15-64

< 50 %

50% < 60%

60% < 70%

> 70%

Croatia (50.0%); Spain (51.2%) Romania (53.3%)

Greece (41.1%) Italy (46.8%)

Malta (49.5%)

Ireland (56.7%) Belgium (57.9%) Bulgaria (58.2%) Cyprus (58.6%) Portugal (59.6%)

Slovenia (60.0%) Luxembourg (60.5%) France (60.9%) Latvia (64.3%) Lithuania (64.9%) Estonia (66.3%)

Austria (66.9%) United Kingdom (67.1%) Finland (68.0%) Netherlands (68.1%) Germany (69.5%) Denmark (69.8%)

Sweden (73.1%)

Slovakia (54.3%) Poland (55.2%) Hungary (55.9%)

Czech Republic (60.7%)

Zaměstnanost žen v zemích EU 28 (%, 2014)

Women’s Part-time Employment in EU28

The relatively low levels of female employment in the V4 may partly be explained by the unavailability of part-time jobs that would allow for work to be balanced with family care. However, although part-time jobs are scarce in the Baltics, women there still achieve significantly higher employment rates than those in the V4. And conversely, the relatively high rates southern Europe exhibits for the utilization of part-time employment, does not result in higher female employment rates.

Source: Eurostat 2014; Female Part-time Employment as a % of Total Employment – Ages 15-64

Women’s Part-time Employment in EU28 (% of all employment, 2014)

Netherlands

Germany

Austria

United Kingdom

Belgium

Sweden

Luxembourg

Denmark

Ireland

Italy

France

Malta

Finland

Cyprus

Slovenia

Greece

Portugal

Estonia

Lithuania

Poland

Czech Republic

Romania

Latvia

Hungary

Slovakia

Croatia

Bulgaria

Spain

Proportion of children aged 0-5 enrolled in pre-primary formal care

Mothers’ employment rates are not helped by the availability of childcare facilities either. When it comes to the enrollment of children, age zero to two, in formal childcare in the EU, the V4 countries are ranked last. The V4 countries also score relatively low in their enrollment for children, age 3-5 years, in pre-primary education.  

Source: Eurostat 2014; Female Part-time OECD Family Database - Public policies for families and children; Enrolment in childcare and pre-school (http://www.oecd.org/els/family/database.htm)as a % of Total Employment – Ages 15-64

Denmark

Malta

Netherlands

Luxembourg

France

Belgium

Sweden

Slovenia

Portugal

Spain

United Kingdom

Ireland

Finland

Cyprus

Estonia

Latvia

Italy

Austria

Greece

Hungary

Romania

Bulgaria

Lithuania

Czech Republic

Slovakia

Croatia

Poland

Germany

Proportion of children aged 0-2 enrolled in pre-primary formal care (%, 2013)

Denmark

Malta

Netherlands

Luxembourg

France

Belgium

Sweden

Slovenia

Portugal

Spain

United Kingdom

Ireland

Finland

Cyprus

Estonia

Latvia

Italy

Austria

Greece

Hungary

Romania

Bulgaria

Lithuania

Czech Republic

Slovakia

Croatia

Poland

Germany

Proportion of children aged 3-5 enrolled in pre-primary formal care (%, 2013)

Funded by the European Union

The research and data collection was carried out by partner organizations of the project: Fórum 50% (CZ), The Congress of Women (PL), Hungarian Women´s Lobby (HU) & V4 Revue (SK) and took place during September - October 2015.