public

Robotiikka työpajat

created using Ringo Presentation template
published by seija.kiiskila

Loading...
Loading

R

O

B

o

Innovaatiotyöpajat robotiikan mahdollisuuksista

!

Pohjois-Karjalan aikuisopiston ROBO 0.1 hankkeen innovaatiotyöpajat 2015-2016

tarve

Varhais- kasvatus

Miten  robotiikkaa voidaan hyödyntää neljällä eri toimialalla? Mitkä ovat tulevaisuuden visiot, mahdollisuudet ja haasteet robotiikassa? Ja erityisesti kuinka tuotetaan yhdessä asiakkaiden kanssa runsaasti ennakkoluulottomia ideoita robotiikan hyödyntämiseksi?

Vanhusten- huolto

Puhdistus- palvelut

Kehitysvamma- ala

Osallistava ja yhteisöllinen työskentely

ratkaisu

Alan opettajia ja opiskelijoita

Mukana ideoimassa

Eskarilaisia

Puhdistus- palvelu- ammattilaisia

Kehitys- vammaisia

Yrittäjiä ja työntekijöitä

Ja ennenkaikkea loppuasiakkaita!

Senioreita

Toteutuspaikka: koulu

Toteutuspaikka: vanhusten palvelutalo

Toteutuspaikka: oppilaitoksen oppimisympäristö

Toteutuspaikka: vammaispalveluiden osaamiskeskus

toteutus

OLISiPA HIENOA JOS....

Tervetuloa ja virittäytyminen Lyhyt alustus 1. ideointivaihe lounas 2. ideointivaihe Biotauko 3.ideointivaihe Mitä saimme aikaan, kuinka tästä jatketaan.

AGENDA

KAUKAISET AJATUSMALLIT

SANA- TARINAT

PÄÄSTETÄÄN VANHAT IDEAT POIS...

YHDISTÄ ROBOTIIKKA SEURAAVIIN...

KORTIT, LELUT ja KUVAT IDEOINnin tukena

AAKKOS- FLÄPPI

ÄÄNET

PIIRRÄ UNELMA- ROBOTTI

aivoriihi

miten ratkaisen robotiikan avulla...

Fasilitaattorit

työpajaa

&

tulokset

4

2000

ideaa

Tietoisuus robotiikan tuomista mahdollisuuksista lisääntyi. Pelot robotiikan ympäriltä hälventyivät. Loppukäyttäjien näkemykset pääsivät esille. Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyi.

200

osallistujaa